Bouwblokken

Als agrarische ondernemingen willen groeien dan vindt de VVD dat de Provincie hieraan moet meewerken. Dat betekent dat het vastgestelde maximale bouwblok (het deel van de kavel dat bebouwd mag worden volgens de provinciale verordening) geen beletsel mag vormen zolang aandacht wordt besteed aan een goede landschappelijke inpassing.
Het is in het belang van de Drentse werkgelegenheid dat de Drentse Agrariƫrs zoveel mogelijk kansen krijgen.