Werkgelegenheid

Werken is meer dan je eigen boterham verdienen. Het zorgt voor sociale contacten, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Daarom wil de VVD het aantal banen in Drenthe vergroten. Opdat iedereen aan de slag kan.

 

Meer werkgelegenheid wordt in een bloeiende economie gecreƫerd door werkgevers, niet door de overheid. De Provincie moet daarom vooral zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. Bereikbaarheid, snel internet, een goed voorzieningenniveau, en een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking vormen hiervoor de basis.