Keuzevrijheid

De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. De VVD gelooft niet in een strak door de overheid gestuurde planning. En wil het eigenwoningbezit stimuleren.

 

Als recreatiewoningen niet meer in trek zijn, moet het mogelijk zijn de woningen een andere functie te geven. Of er moet bijvoorbeeld permanente bewoning worden toestaan. De VVD vindt dat een gemeente zelf moet kunnen besluiten of dat gewenst is. De Provincie moet zich hiermee niet bemoeien.