• Zijn Plan, Zijn Ambitie

  09 oktober − De verkiezingen zijn begonnen. Lijsttrekker Mark Rutte heeft de eerste piketpaaltjes geslagen. Er is de afgelopen 4 jaar fantastisch werk geleverd. Nu moeten we ervoor gaan zorgen, dat iedereen daar ook van gaat profiteren. Lees verder

 • VVD wil SIVO-festival behouden

  07 december − VVD-Statenlid Gea Weerts wil dat de Provincie een extra inspanning levert om een SIVO-festival nieuwe stijl voor Drenthe te behouden. Dat er in ieder geval een onderzoek komt naar de haalbaarheid van de plannen van oud-voorzitter en impresario Geert Nijhof. Waarbij een aanzienlijke verjonging en vernieuwing wordt voorgesteld. Gea Weerts heeft daarover vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • Satellietverbinding RTV Drenthe veilig gesteld

  01 december − Mede op initiatief van de VVD Drenthe heeft de Provincie geld vrijgemaakt om regionale uitzendingen van RTV Drenthe ook via de satelliet te blijven verzorgen. Want de VVD vindt het belangrijk dat alle inwoners van Drenthe toegang houden tot de regionale uitzendingen. Vooral de bewoners in de buitengebieden. Statenlid Gea Weerts: “Uitgerekend daar heeft niet iedereen kabelaansluiting en niet iedereen snel internet.” Lees verder

 • VVD Drenthe: géén FOC, wél leefbare binnensteden

  29 november − De VVD Statenfractie is tegen de komst van het Factory Outlet Center (FOC) bij het TT Circuit. En heeft daarmee een ander standpunt dan de VVD Assen. Da’s volgens VVD-Statenlid Ton Serlie niet verwonderlijk: “Wij maken andere afwegingen. Wij voelen ons gehouden aan de Retailagenda voor Drenthe. Daarin staat, dat we kiezen voor versterking van de binnensteden. Niet voor uitbreiding in de buitengebieden.” Lees verder

 • Ook Landelijke VVD steunt Regionale Nieuwsmedia

  27 november − Vorige maand al heeft de VVD Drenthe zich uitgesproken tegen de aangekondigde landelijke bezuinigingen op regionale media. En de daarmee dreigende verschraling van het programma-aanbod. Inmiddels is daar de landelijke VVD bij gekomen. Als het aan de landelijke VVD ligt, wordt volgend jaar eenmalig 17 miljoen vrijgemaakt voor de regionale nieuwsmedia. VVD-Statenlid Gea Weerts: “Dat geld is bedoeld om een structurele samenwerking tussen de omroepen en regionale media op gang te helpen.” Lees verder

 • Mirjam Pauwels genomineerd voor Drents Politica van het Jaar

  19 november − VVD-wethouder Mirjam Pauwels heeft over belangstelling niet te klagen. Al eerder bleek ze op de 49ste plaats van de landelijke VVD-Kieslijst te staan. En nu is bekend geworden dat ze ook nog eens genomineerd is als kandidaat voor de Drentse Politicus van het Jaar. “De enige vrouw!”, haast ze er zelf aan toe te voegen, “Dit helpt in onze pogingen om meer vrouwen in de (provinciale) politiek in te krijgen.” Lees verder

 • Erik Ziengs op uiterst verkiesbare 23ste plek

  11 november − Erik Ziengs, de Liberale Drent in het Parlement, is op de 23ste plaats van de VVD-kandidatenlijst terecht gekomen. Een uiterst verkiesbare plaats, waarmee hij zelf zeer tevreden is: “Plek 23, da’s toch je rapportcijfer. Dat betekent dat je ‘over’ bent, dat je mag blijven. Dat wil zeggen dat ik opga voor mijn 3de termijn.” Lees verder

 • Stekker uit Cluster Sensortechnologie

  11 november − De VVD Drenthe is het volledig eens met het besluit van de Provincie om de steun aan de sensor-activiteiten in Assen (INCAS3 en Sensor City) stop te zetten. Statenfractielid Paul Moltmaker: “Nu is gebleken dat de Sensorcluster geen toekomst meer heeft, moet je het lef hebben om de stekker eruit te trekken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” Lees verder

 • VVD: Niet nog meer windmolens op land

  10 november − Alle Provinciale VVD-Fractievoorzitters van Nederland hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen over het energievraagstuk. Waaronder de plaatsing van windmolens op land. Willemien Meeuwissen: “Wat ons betreft is het plafond straks bereikt. De bestaande afspraken (6000 Megawatt waarvan 286,5 in Drenthe) respecteren we, daar wordt niet aan getornd. Maar dat is wat de VVD betreft wel genoeg. De VVD ziet meer in andere vormen van energieopwekking.” Lees verder

 • Willemien Meeuwissen Secretaris landelijke Bestuurdersvereniging

  09 november − VVD Statenfractie-voorzitter Willemien Meeuwissen is onlangs benoemd tot secretaris van de landelijke VVD Bestuurdersvereniging. Zij was al bestuurslid van de Drentse Bestuurdersvereniging. Willemien neemt de plaats in van VVD Eerste Kamerlid Tanja Klip, wiens maximale termijn van 6 jaar erop zat. En om die reden een stap terug deed. Lees verder

 • VVD-Inkoopmotie eindelijk in uitvoering

  08 november − Bijna een jaar geleden diende de VVD Drenthe een motie in tot aanscherping van het Provinciale inkoopbeleid. Door die motie – die destijds breed gesteund werd – moesten Drentse en regionale ondernemers meer kans krijgen op opdrachten vanuit de Provincie. Gedeputeerde Staten hebben nu aangegeven deze motie ook daadwerkelijk in uitvoering te gaan nemen. Lees verder

 • Gedeputeerde Henk Brink komt met Retailagenda

  02 november − VVD-Gedeputeerde Henk Brink heeft de Retailagenda 2016 – 2019 overhandigd aan de Drentse wethouders van Economische Zaken. Daarin wordt in grote lijnen aangegeven hoe de winkelgebieden in Drenthe toekomstbestendig, vitaal en compact kunnen worden gemaakt. En, Drentse dorpen en binnensteden moeten hun eigen DNA ontwikkelen. Lees verder

 • VVD stelt vragen over mobiele telefonische bereikbaarheid

  02 november − De VVD is wel zo’n beetje klaar met de slechte bereikbaarheid van het Drentse platteland. Naar nu blijkt zijn vele Drentse dorpen niet alleen qua internet slecht bereikbaar, maar ook per mobiele telefoon. “Niet meer van deze tijd”, vindt VVD-Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen, “we willen gewoon dat er snel actie wordt ondernomen. Wij gaan vragen stellen aan het College.” Lees verder

 • Statenfractie op zoek naar nieuwe fractiemedewerker

  31 oktober − De Statenfractie van de VVD Drenthe is op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. Er wordt gezocht naar een enthousiast en initiatiefrijk iemand met interesse in politiek en een liberale inborst. Het gaat om een betaalde functie voor ongeveer 16 tot 20 uur per week. Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen strekken tot aanbeveling. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op verlenging. Lees verder

 • 19 oktober: Ledenbijeenkomst VVD Hoogeveen

  17 oktober − Op woensdag 19 oktober a.s. houdt de VVD Hoogeveen een speciale ledenbijeenkomst over de aanstaande Verkiezingen. Daarbij is ook VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, onze Liberale Drent in het Parlement, aanwezig. Hij zal het nieuwe Verkiezingsprogramma toelichten. De avond wordt gehouden bij Deksels in de Grote Kerkstraat 25. De vergadering begint rond 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Lees verder

 • 24 oktober a.s.: Najaarsvergadering VVD Regio Noord

  16 oktober − Op maandag 24 oktober a.s. houdt de nieuwe VVD Regio Noord een Najaars ALV. Die wordt gehouden in de Kruisweg in Marum. Het wordt de eerste Algemene Leden Vergadering na de start in mei jl. De vergadering begint om 20.00 uur. Maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Lees verder

 • VVD ziet Airport Eelde als toegangspoort voor het Noorden

  12 oktober − De Drentse VVD wil vasthouden aan het huidige scenario voor Groningen Airport Eelde (GAE). Volgens VVD-Statenlid Johan Baltes heeft GAE een duidelijke, toegevoegde waarde voor het Noorden: “De luchthaven vormt een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur, de positieve maatschappelijke effecten zijn overduidelijk. We willen het vliegveld graag behouden. Er liggen veel kansen, ook voor de omgeving. Lees verder

 • Minister Stef Blok opent Politieke Jaar

  11 oktober − Op de opening van het nieuwe Politieke Jaar waren ruim 75 Noordelijke bestuurders afgekomen. Inclusief 1 Eerste Kamerlid: Tanja Klip en 2 Tweede Kamerleden: Betty de Boer en Aukje de Vries. Onze eigen Liberale Drent in het Parlement moest helaas vanwege verplichtingen elders verstek laten gaan. En de hoofdgast uiteraard, Minister Stef Blok. Hij maakte dankbaar van de gelegenheid gebruik om de zojuist gestarte VVD-campagne van nadere uitleg te voorzien. Lees verder

 • Maandag 3 oktober: Ouderwets op z’n Drents

  06 oktober − Op maandag 3 oktober organiseerde de VVD Drenthe een bijeenkomst over Prinsjesdag, de Regeringsverklaring en de Algemene Politieke Beschouwingen. Om dat nader te duiden was de Liberale Drent in het Parlement Erik Ziengs uitgenodigd. Die speelde weer even een thuiswedstrijd. En de zaal in Westerbok was tot de nok gevuld: er moesten extra stoelen worden bijgesleept. Lees verder

 • RTV Drenthe moet journalistieke sleutelrol behouden

  05 oktober − De VVD Drenthe vindt het van groot belang dat de onafhankelijke journalistiek, de kwaliteit van het regionale media-aanbod en de regionale informatie- en nieuwsvoorziening door RTV Drenthe behouden blijft. Volgens VVD-Statenlid Gea Weerts heeft RTV Drenthe een opmerkelijke inspanning geleverd door op eigen kracht de voor 2017 opgelegde bezuiniging van ruim 1 miljoen te realiseren. Zonder gedwongen ontslagen. Lees verder